Visie

Missie

De PWA school staat voor onderwijs die uitgaat van de individuele leer- en ontwikkelingsbehoeften van elk kind. We zetten met ons onderwijs sterk in op relatie en de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als school zijn wij verder ook erg gericht op de ontwikkeling van de individuele autonomie van elk kind. Ieder kind moet zijn of haar competenties en zelfbeeld kunnen ontwikkelen en/of vergroten.

De missie van de PWA school zegt wat we doen en waarom. We bieden kwalitatief goed onderwijs met ondersteuning aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Dit doen we door een passend onderwijsaanbod aan te bieden.

De school begeleidt iedere leerling in hun groei naar volwassenheid. Persoonswording, zelfstandigheid en zelfredzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Onze leerlingen zijn mederegisseur van hun eigen ontwikkelingsproces. We kijken samen naar de manier waarop iedere leerling het beste kan leren. We werken in clusters om ook het team gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor dit individuele proces.