Plaatsingswachtlijst SO-afdeling

Veldhoven, 11 november 2022

Kenmerk: Plaatsingswachtlijst  

De afgelopen jaren kennen we een groei van het aantal aanmeldingen op zowel het SO als het VSO.

Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden is er tot aan de zomervakantie 2022-2023 een plaatsingswachtlijst van kracht voor de SO-afdeling.

Op het VSO is er slechts beperkte plaatsing mogelijk in enkele groepen. Dit is sterk afhankelijk van de onderwijs-, zorg- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Voor meer informatie omtrent de plaatsingswachtlijst kunt u contact opnemen met de locatieleider.