Plaatsingswachtlijst SO afdeling

Het schoolbestuur in samenwerking met de schooldirectie van de PWA-school is formeel verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen. 

Gezien de hoeveelheid aanmeldingen zit de SO-afdeling voor schooljaar 2024-2025 helaas al vol. Wij hanteren een wachtlijst voor deze afdeling. Op het moment dat er door- of uitstroom van leerlingen plaatsvindt, kunnen er weer nieuwe leerlingen geplaatst worden. Tot die tijd vinden er geen nieuwe oriëntatie bezoeken plaats. 

Voor meer informatie omtrent de plaatsingswachtlijst kunt u contact opnemen met de locatieleider Femke Ritz; f.ritz@veldvest.nl  

Plaatsingswachtlijst VSO afdeling

Het schoolbestuur in samenwerking met de schooldirectie van de PWA-school is formeel verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen. 

Gezien de hoeveelheid aanmeldingen zit de VSO-afdeling voor schooljaar 2024-2025 helaas al vol. Wij hanteren een wachtlijst voor deze afdeling. Op het moment dat er door- of uitstroom van leerlingen plaatsvindt, kunnen er weer nieuwe leerlingen geplaatst worden.

Voor het toekennen van een leerplek is een procedure opgesteld.

Als een leerling wel toelaatbaar is, maar niet per direct geplaatst kan worden, komt de leerling op een wachtlijst. Als er een geschikte onderwijsplek vrijkomt kan de leerling geplaatst worden. Er wordt altijd zorgvuldig naar de mogelijkheden gekeken waarbij o.a. aspecten als huisvesting, samenstelling van de groep en leerlingenkenmerken een rol spelen. Het principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” geldt daarbij dus niet.

Voor meer informatie omtrent de plaatsingsprocedure kunt u contact opnemen met de locatieleider-VSO:  
Noor van Dongen telefoonnummer 040-2534300.