SO

In de SO groepen werken we met een vaste kern van teamleden bestaande uit leerkrachten en onderwijsassistenten (parttime of fulltime). Daarnaast zijn er nog andere disciplines betrokken zoals
de locatieleider, psycholoog, psychologisch medewerker, logopedist, facilitaire dienst, administratief ondersteuner, vakleerkracht gym en fysiotherapeut. Zij werken nauw samen met het team in de groep.
Dit heeft als groot voordeel dat zij vanuit hun eigen deskundigheid en vanuit verschillende invalshoeken de leerlingen kunnen observeren, begeleiden en bespreken. Het gebouw heeft speciale voorzieningen zoals digiborden, iPads en zo nodig aangepast meubilair. Het is voorzien van een lift, een personeelsruimte, keuken en wasruimte. Elke groep heeft zijn eigen toiletvoorziening met douche en indien nodig verschoningscapaciteit. Er zijn aangepaste leermiddelen en passende methodes voor
de doelgroep aanwezig. De PWA school zoekt ook de verbinding met het reguliere onderwijs, onder andere door het aangaan van onderwijsleerarrangementen met andere scholen. Zo kan het voorkomen dat leerlingen van een andere school tijdelijk van ons onderwijsaanbod gebruik maken en andersom ook leerlingen van onze school gebruik maken van een reguliere school. Zo ontstaat een rijke omgeving, verbreding van kennis en netwerk en kan er met recht gesproken worden van een passend onderwijsaanbod.

VSO

Op de VSO afdeling werken we met een vaste kern van teamleden bestaande uit leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten (parttime of fulltime). Daarnaast zijn er nog andere disciplines betrokken zoals de locatieleider, psycholoog, psychologisch medewerker, logopedist, facilitaire dienst, administratief medewerker. Tevens zijn er vakdocenten voor de vakken : stage/techniek/outdoor, Zorg en Welzijn, Groen en Dier, Horeca/SOVA, Muziek en Crea, digitale vaardigheden, gym. Zij werken nauw samen als een team. Dit heeft als groot voordeel dat ieder vanuit zijn eigen deskundigheid en vanuit verschillende invalshoeken de leerling kan observeren, begeleiden en bespreken.
Het VSO heeft de beschikking over speciale voorzieningen zoals digiborden, Chromebooks, iPads, computers en (aangepast) meubilair. Er zijn voldoende instructielokalen en praktijkruimtes voor de verwerking van de lessen. We maken gebruik van de gymzaal op de campus. Er is een arbeidswerkplaats, atelier, personeelsruimte, leslokaal horeca (keuken) met een klein restaurant. Buiten is een verblijfsplein en een boerderij met dieren en tuinen, waar ook tussen de lessen door recreatie mogelijk wordt. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes op de beneden- en eerste verdieping, waar muziek en toneel uitgevoerd kan
worden en waar ook leerlingen kunnen overblijven.