Het PWA college is een school voor speciaal onderwijs met een SO afdeling en een VSO afdeling. Het PWA college heeft ongeveer 80 medewerkers en de school telt ruim 225 leerlingen.
Leerlingen maken de overstap van het SO naar de VSO-afdeling bij voorkeur rond de leeftijd van 12 jaar. Hierbij blijven we zoveel mogelijk in de pas met het reguliere onderwijs.
Het VSO op de Kempen-Campus is gevestigd in de nabijheid van het Sondervick College. Dit biedt ons kansen om met elkaar samen te werken en elkaars deskundigheid in te zetten voor alle leerlingen. Dat
gebeurt al doordat sommige leerlingen les volgen buiten het PWA College. Zij doen bv. op de Praktijkschool of het Sondervick College praktijkervaring op. Daarbij wordt de theorie voor deze leerlingen aangepast op hun niveau. (Vak)docenten van het PWA College begeleiden gezamelijk dit traject, zowel bij de theoretischen als praktische inhoud. Zo ontstaat een rijke leeromgeving, verbreding van kennis en netwerk en kan er met recht gesproken worden van een passend onderwijsaanbod.


Bevoegd gezag Veldvest
Het PWA College valt onder het bestuur van stichting Veldvest. Hieronder vallen 14 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs, het PWA college. De scholen
bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere grondslag. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op www.veldvest.nl

Adres: Stichting Veldvest
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201 info@veldvest.nl

Voorzitter College van Bestuur: Esger van Baest
Het PWA college is een RK school, maar wij ontvangen graag leerlingen van alle geloofsrichtingen en gezindten.
Management Team:
Jane van der Heijden, directeur
Femke Ritz, locatieleider SO
Noor van Dongen, locatieleider VSO
Nicole Sleegers, senior management assistent