Toeleiding naar arbeid of dagbesteding is het leiden naar een eindbestemming na de schoolperiode. Het betreft de eindfase richting de definitieve uitstroombestemming van een leerling.
In deze periode gaat een leerling werk- of dagbestedingservaring op doen op een plek waar hij na de schoolverlating (definitief) zal gaan werken/deelnemen. Er kan ook een ori├źnterende fase nodig zijn om
uiteindelijk te bepalen waar de leerling naar uitstroomt. In de regel zullen dit korte periodes zijn. Uitgangspunt voor het totale toeleidingstraject is maximaal 1 jaar voor de definitieve schoolverlating.
De duur is ook mede afhankelijk van derden en evt. geldstromen die te maken hebben met de plaatsing na schoolverlating. In deze fase zit meestal een opbouw, telkens met een dag of dagdeel erbij, met een
maximum van vier dagen.