De logopedist op het PWA college is een communicatiedeskundige die zowel verbale als non-verbale communicatie centraal stelt in de leerontwikkeling van leerlingen. De logopedist werkt nauw samen met de teamleden. Soms kan er ook een logopedische hulpvraag komen, van onderwijskundige aard.
Deze kan gericht zijn op:
• observatie/advies docent
• advies ouder
• ondersteuning in de klas; begeleiding leerling en docent/ onderwijsassistent
• ondersteuning in een kleine groep
• individuele behandeling

Wij zien logopedie als onderdeel van het lesprogramma waarbij mondelinge taaldoelen in het kader van de communicatie centraal staan. De logopedist coacht daarbij de docent om op een adequate manier
het taalaanbod en de communicatie af te stemmen op de behoeften van de leerling. De logopedist werkt ook in de leerzones mee om in kleine groepen gericht de taalvaardigheid te stimuleren, gerelateerd
aan de leerroutes. De logopedist ondersteunt/behandelt de leerling alleen individueel, wanneer deze aantoonbaar belemmerd wordt in het leerproces t.a.v. het behalen van het OPP. Deze behandeling heeft
vaak betrekking op het gebied van de verstaanbaarheid, de communicatieve redzaamheid, de semantiek, syntaxis en de pragmatiek. De individuele behandeling is altijd van tijdelijke aard. Het CvB is leidend
t.a.v. het indiceren van individuele behandelingen.