Soms is het mogelijk om fysiotherapie onder schooltijd in te zetten. Wat van belang is dat de fysiotherapie vanuit een onderwijskundige vraagstelling noodzakelijk is, b.v. voor het bevorderen van de fijne motoriek ten aanzien van schrijven. Ouders geven bij de leerkracht of bij het OPP-gesprek met het CvB aan dat er een vraag is op het gebied van fysio. Het CvB bepaalt de aanvragen, kenmerk is dat de inzet van fysiotherapie onder schooltijd een tijdelijk karakter heeft.