Plaatsingswachtlijst SO en VSO-afdeling

Het schoolbestuur in samenwerking met de schooldirectie van de PWA-school is formeel verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen. De afgelopen jaren kennen we een groei van het aantal aanmeldingen op zowel het SO als VSO. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden is er vanaf februari 2023 tot aan de zomervakantie én voor het schooljaar 2023-2024 een plaatsingswachtlijst van kracht voor beide afdelingen (SO en VSO). In de praktijk behelst dit dat leerlingen die weliswaar toelaatbaar zijn op basis van een TLV, niet meer per direct en automatisch geplaatst kunnen worden. Bij elke officiële aanmelding zal zorgvuldig door de Commissie van Begeleiding en schooldirectie, een plaatsing overwogen worden. Indien een leerling niet per direct geplaatst kan worden, wordt de betreffende leerling op een wachtlijst geplaatst. Als er een verantwoorde onderwijsplek vrijkomt kan de betreffende leerling geplaatst worden. Er wordt te allen tijde zorgvuldig naar de mogelijkheden gekeken waarbij o.a. aspecten als huisvesting, samenstelling van de groep en leerlingenkenmerken een rol spelen. Het principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” geldt daarbij dus niet.  

Situaties waarbij sprake is van verhuizing vanuit een collega-school, krijgen voorrang of worden per direct toch geplaatst als er voor de betreffende leerling geen adequaat alternatief voor onderwijs is.

Voor meer informatie omtrent de plaatsingswachtlijst kunt u contact opnemen met de schooldirectie.

PWA plaatsingswachtlijst – Prins Willem-Alexanderschool (pwaveldhoven.nl)

Categories:

Tags:

Reageren niet mogelijk op dit bericht

Recente reacties