SO

SO

Persbericht!

Klassen: 

Afdeling VSO trekt in gebouw Sondervick College

Prins Willem-Alexanderschool verhuist naar Kempen Campus
 
De afdeling Voortgezet Speciaal onderwijs van de Prins Willem-Alexanderschool, (VSO|PWA), gaat verhuizen naar de Kempen Campus. Om dit te realiseren worden de bestaande gebouwen van de Kempen Campus verbouwd. Het college van B en W nam dit besluit op 14 april jongstleden. Verwacht wordt dat de VSO|PWA-school haar onderwijs vanaf het schooljaar 2016/2017 kan verzorgen op de Kempen Campus. De kinderboerderij van VSO|PWA, in gebruik voor de lessen tuinbouw en dierverzorging, verhuist op termijn mee.
 

Pagina's