Home

Deze website zal binnenkort worden vervangen met een nieuwe frisse website met actuele informatie.

Welkom op de website van de Prins Willem-Alexanderschool in Veldhoven. De Prins Willem-Alexanderschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Onze school is gehuisvest op twee locaties, MFA noord voor de onderbouw (SO) en Kempen Campus voor de bovenbouw (VSO).

PWA SO MFA-Noord

Multi Functionele Accommodatie (MFA-Noord)

In deze accomodatie is de afdeling voor de SO leerlingen gehuisvest. Het gaat om leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (soms wat langer, tot maximaal 14 jarige leeftijd). In dit gebouw zitten ook andere partners zoals een reguliere basisschool, kinderopvang en Zuidzorg.

 

Hier kunt u de schoolgids van het SO downloaden met alle praktische info.  

PWA VSO Kempen Campus

Op de Kempen Campus is de VSO-afdeling van de Prins Willem-Alexanderschool gevestigd. 

Mogelijkheden voor het VSO op de Kempen Campus:
  • Samenwerking themapleinen Sondervick
  • Modernisering ICT (onderwijs)
  • Veel expertise op één locatie
  • Groen en dier prominentere rol door een goed gefaciliteerde boerderij
  • Bewegingsonderwijs krijgt meer kansen door sportfaciliteiten Sondervick 

 

Hier kunt u de schoolgids van het VSO downloaden met alle praktische info.

Actueel

Vanaf heden hanteert de SO-afdeling en enkele VSO-groepen van de PWA een plaatsingswachtlijst. Voor het schooljaar 2022-2023 is er voor het VSO geen wachtlijst. Klik hier voor meer info