Persbericht!

Klassen: 
nieuws: 

Afdeling VSO trekt in gebouw Sondervick College

Prins Willem-Alexanderschool verhuist naar Kempen Campus
 
De afdeling Voortgezet Speciaal onderwijs van de Prins Willem-Alexanderschool, (VSO|PWA), gaat verhuizen naar de Kempen Campus. Om dit te realiseren worden de bestaande gebouwen van de Kempen Campus verbouwd. Het college van B en W nam dit besluit op 14 april jongstleden. Verwacht wordt dat de VSO|PWA-school haar onderwijs vanaf het schooljaar 2016/2017 kan verzorgen op de Kempen Campus. De kinderboerderij van VSO|PWA, in gebruik voor de lessen tuinbouw en dierverzorging, verhuist op termijn mee.
 
In 2012 ondertekenden de schoolbesturen van Prins Willem-Alexanderschool en Sondervick College een intentieverklaring. Zij willen door inhoudelijke samenwerking gezamenlijke ambities realiseren en de kwaliteit van hun onderwijs versterken, verrijken en borgen. Omdat inhoudelijke samenwerking beter mogelijk is vanaf één locatie, onderzocht de gemeente Veldhoven samen met de betrokken schoolbesturen - Stichting Veldvest (VSO|PWA) en vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Sondervick College) - of gezamenlijke huisvesting op de Kempen Campus mogelijk is. Uit dit onderzoek blijkt dat gezamenlijke huisvesting inderdaad realiseerbaar is als de bestaande gebouwen van het Sondervick College verbouwd worden en de kinderboerderij van VSO|PWA meeverhuist. Het VSO van de PWA is nu nog gehuisvest aan de Lange Kruisweg en aan de Blaarthemseweg. Aan de Blaarthemseweg is nu ook de kinderboerderij gesitueerd.
 
Besluitvorming
Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek besloot het college op 14 april jongstleden tot huisvesting van de VSO|PWA op de Kempen Campus in een van de gebouwen van het Sondervick College. Dit besluit is genomen nadat de beide schoolbesturen hiermee definitief hebben ingestemd. De scholen blijven organisatorisch gescheiden.
 
Huisvesting
De afdeling VSO van de PWA gaat inhuizen in gebouw F (het meest oostelijk gelegen gebouw op de Kempen Campus). Om dit mogelijk te maken worden de bestaande gebouwen op de Kempen Campus verbouwd. Het aanbestedingstraject voor de noodzakelijke verbouwingen en de verdere uitwerking van de plannen is gestart. De kinderboerderij van VSO|PWA - bestaande uit een dierenweide, een moestuin en een eenvoudig lesgebouw - verhuist mee naar het braakliggende stuk grond, oostelijk van gebouw F. Dit stuk grond is eigendom van de gemeente. De voorbereidingen voor de inrichting van het terrein als kinderboerderij zijn inmiddels gestart; de omwonenden worden hierbij betrokken.