Vacatures

Stichting Veldvest zoekt zo spoedig mogelijk voor de onder haar bestuur ressorterende
VSO-afdeling van de Prins Willem-Alexanderschool,
 
een fulltime onderwijsassistente
 
(parttimers worden ook uitgenodigd te reageren)
De Prins Willem-Alexanderschool is gevestigd in Veldhoven en kent een SO en een VSO-afdeling op twee locaties. De VSO afdeling is gehuisvest in een gebouw dat deel uit maakt van de Kempen Campus. Hierdoor zijn er mogelijkheden om leerlingen op verschillende niveaus te laten participeren binnen een grotere scholengemeenschap. Bedoeling hierbij is hen voor te bereiden op een volwaardige plek in de maatschappij.
Wij zoeken een enthousiaste collega die:
• passie heeft voor het werken in het voortgezet speciaal onderwijs;
• affiniteit met de doelgroep uit het voortgezet onderwijs heeft;
• een positieve kijk heeft op (kansen van) leerlingen en hoge verwachtingen daarbij belangrijk vindt;
• leerlingen kan inspireren en enthousiasmeren, pedagogisch sterk is;
• over een flexibele werkhouding beschikt;
• een professionele relatie met leerlingen, collega’s en ouders kan opbouwen;
• ervaring met het VSO of Pro is een pré.
De school biedt:
• een uitdagende werkcontext;
• een goed onderwijskundig en pedagogisch klimaat;
• een fijne collegiale werksfeer;
• voldoende ontplooiingskansen en ontwikkelmogelijkheden;
• een leeromgeving waarin netwerkpartners (regulier onderwijs, stagebedrijven) onderdeel zijn van het onderwijsaanbod.
Voor nadere informatie over de Prins Willem-Alexanderschool, zie onze website; www.pwaveldhoven.nl. Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreid CV, kunt u
vóór zaterdag 19 oktober 2019 mailen naar de directeur van de Prins Willem-Alexanderschool, mevrouw J. van der Heijden MSc, j.vanderheijden@veldvest.nl
Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs
Veldhoven e.o.
Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. biedt kwalitatief goed
en gevarieerd primair onderwijs aan, bedoeld voor leerlingen in Veldhoven en de
kerkdorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre. Het speciaal en voortgezet
onderwijs biedt onderwijs aan leerlingen uit de gehele regio.
Het aanbod bestaat uit:
- 14 basisscholen;
- 1 school voor speciaal basisonderwijs;
- 1 school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
- 1 voorziening voor excellente leerlingen.
Zeer gevarieerde doelgroepen bezoeken de scholen. Veldvest valt op door de professionele samenwerking en de wijze waarop de scholen elkaar versterken.
 

Stichting Veldvest zoekt zo spoedig mogelijk voor de onder haar bestuur ressorterende VSO-afdeling van de Prins Willem-Alexanderschool, 

 
een fulltime leerkracht m/v
 
(parttimers worden ook uitgenodigd te reageren)
De Prins Willem-Alexanderschool is gevestigd in Veldhoven en kent een SO en een VSO-afdeling op twee locaties. De VSO afdeling is gehuisvest in een gebouw dat deel uit maakt van de Kempen Campus. Hierdoor zijn er mogelijkheden om leerlingen op verschillende niveaus te laten participeren binnen een grotere scholengemeenschap. Bedoeling hierbij is hen voor te bereiden op een volwaardige plek in de maatschappij.
Wij zoeken een enthousiaste collega die:
• passie heeft voor het werken in het voortgezet speciaal onderwijs;
• affiniteit heeft met de doelgroep uit het voortgezet onderwijs;
• een positieve kijk heeft op (kansen van) leerlingen en hoge verwachtingen daarbij belangrijk vindt;
• leerlingen kan inspireren en enthousiasmeren, pedagogisch en vakdidactisch sterk is;
• over een flexibele werkhouding beschikt;
• een professionele relatie met leerlingen, collega’s en ouders kan opbouwen;
• het als een uitdaging ziet om in een groot team een onderscheidende bijdrage te leveren aan het geheel van de organisatie;
• een betekenisvolle invulling kan geven aan eigentijds kwalitatief sterk onderwijs;
• in staat is vanuit het lesaanbod te differentiëren;
• in het bezit is van de volledige onderwijsbevoegdheid leerkracht/docent;
• in het bezit is van een post-HBO master of bereid is deze nascholing te volgen;
• ervaring met het VSO of Pro is een pré.
De school biedt:
• een uitdagende werkcontext;
• een goed onderwijskundig en pedagogisch klimaat;
Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs
Veldhoven e.o.
Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. biedt kwalitatief goed
en gevarieerd primair onderwijs aan, bedoeld voor leerlingen in Veldhoven en de
kerkdorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre. Het speciaal en voortgezet
onderwijs biedt onderwijs aan leerlingen uit de gehele regio.
Het aanbod bestaat uit:
- 14 basisscholen;
- 1 school voor speciaal basisonderwijs;
- 1 school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
- 1 voorziening voor excellente leerlingen.
Zeer gevarieerde doelgroepen bezoeken de scholen. Veldvest valt op door de professionele samenwerking en de wijze waarop de scholen elkaar versterken.
• een fijne collegiale werksfeer;
• voldoende ontplooiingskansen en ontwikkelmogelijkheden;
• een leeromgeving waarin netwerkpartners (regulier onderwijs, stagebedrijven) onderdeel zijn van het onderwijsaanbod.
Voor nadere informatie over de Prins Willem-Alexanderschool, zie onze website; www.pwaveldhoven.nl. Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreid CV, kunt u
vóór zaterdag 19 oktober 2019 mailen naar de directeur van de Prins Willem-Alexanderschool, mevrouw J. van der Heijden MSc, j.vanderheijden@veldvest.nl