PWA plaatsingswachtlijst

Veldhoven, 10 september 2018
Update: 01-06-2020

 

Kenmerk: Plaatsingswachtlijst SO-afdeling

 

Het schoolbestuur in samenwerking met de schooldirectie van de PWA-school is formeel verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen. Per september 2018 zal naar verwachting het leerlingenaantal op de SO-locatie het maximale aantal bereikt hebben dat vastgesteld is om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden. Voor de SO-locatie geldt vooralsnog een maximaal aantal van 75 leerlingen. Op termijn kunnen deze aantallen wijzigen door bijvoorbeeld veranderende huisvesting of een veranderende doelgroep.

Per 10 september 2018 is voor onbepaalde tijd een plaatsingswachtlijst van kracht. In de praktijk behelst dit dat leerlingen die weliswaar toelaatbaar zijn op basis van een TLV niet meer per direct en automatisch geplaatst kunnen worden. Bij elke officiële aanmelding zal zorgvuldig door de Commissie van Begeleiding en schooldirectie, een plaatsing overwogen worden. Indien een leerling niet per direct geplaatst kan worden, wordt de betreffende leerling op een wachtlijst geplaatst. Als er een verantwoorde onderwijsplek vrijkomt kan de betreffende leerling geplaatst worden. Er wordt te allen tijde zorgvuldig naar de mogelijkheden gekeken waarbij o.a. aspecten als huisvesting, samenstelling van de groep en leerlingenkenmerken een rol spelen. Het principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” geldt daarbij dus niet.   

Situaties waarbij sprake is van verhuizing vanuit een collega-school, krijgen voorrang of worden per direct toch geplaatst als er voor de betreffende leerling geen adequaat alternatief voor onderwijs is.

Voor meer informatie omtrent de plaatsingswachtlijst kunt u contact opnemen met de schooldirectie.

 

update: Momenteel geldt ook voor het VSO voor het merendeel van onze groepen een plaatsingswachtlijst.