Home

Welkom op de website van de Prins Willem-Alexanderschool in Veldhoven

De Prins Willem-Alexanderschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs SO-zml/VSO zml/ZML-MG.

Onze school is gehuisvest op twee locaties, MFA noord voor de onderbouw (SO) en Kempen Campus voor de bovenbouw (VSO).

 

PWA SO MFA-Noord

Multi Functionele Accommodatie (MFA-Noord)

In deze accomodatie is de afdeling voor de SO leerlingen gehuisvest. Het gaat om leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (soms wat langer, tot maximaal 14 jarige leeftijd). In dit gebouw zitten ook andere partners zoals een reguliere basisschool, kinderopvang en Zuidzorg.

 

Hier kunt u de schoolgids van het SO downloaden met alle praktische info.  

PWA VSO Kempen Campus

Op de Kempen Campus is de VSO-afdeling van de Prins Willem-Alexanderschool gevestigd. 

Mogelijkheden voor het VSO op de Kempen Campus:
  • Samenwerking themapleinen Sondervick
  • Modernisering ICT (onderwijs)
  • Veel expertise op één locatie
  • Groen en dier prominentere rol door een goed gefaciliteerde boerderij
  • Bewegingsonderwijs krijgt meer kansen door sportfaciliteiten Sondervick 

 

Hier kunt u de schoolgids van het VSO downloaden met alle praktische info.

Actueel

Vanaf heden hanteert de PWA-school een wachtlijst. Klik hier voor meer info